Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego we Włodawie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym we Włodawie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego we Włodawie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego we Włodawie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr Adm. 0012-8/15 Prezesa Sądu Rejonowego we Włodawie.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Dokument wpisał: Waldemar Parczewski
Dokument wytworzył: Danuta Biała
Data wytworzenia informacji: 2015-08-20
Data udostępnienia informacji: 2015-08-20
 
Opis pliku:Zarządzenie i regulamin z dnia 20 sierpnia 2015r. ikona
Plik zamieścił:Waldemar Parczewski
Plik wytworzył:Henryk Kuźma
Data wytworzenia informacji:2015-08-20
Data udostępnienia informacji:2015-08-20
Opis pliku:Regulamin Portalu Informacyjnego obowiązujacy od dnia 3 stycznia 2017 r. ikona
Plik zamieścił:Waldemar Parczewski
Plik wytworzył:Henryk Kuźma
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03
Opis pliku:Zarządzenie Nr Adm. 0012-23/16 Prezesa Sądu Rejonowego we Włodawie z dnia 16 grudnia 2016 ikona
Plik zamieścił:Waldemar Parczewski
Plik wytworzył:Henryk Kuźma
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03