Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta Bankowe


Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty

Sąd Okręgowy w Lublinie
NIP: 712-19-34-656

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.

NBP O/O Lublin
34 1010 0055 1013 0050 6200 0000    Ogólny
07 1010 0055 1013 0050 6200 0001   
I Wydział Cywilny
77 1010 0055 1013 0050 6200 0002   
II Wydział Karny
50 1010 0055 1013 0050 6200 0003   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
23 1010 0055 1013 0050 6200 0004   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego

96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN

69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD

53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF

26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 BGK
rachunek sum depozytowych GBP

60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki ) w postępowaniu cywilnym

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.


Dokument wpisał: Mariusz Kolasa
Dokument wytworzył: Waldemar Parczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01
Data udostępnienia informacji: 2009-04-01