Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komornik Sądowy


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Elżbieta Krawicz

ul. Przechodnia 22
22-200 Włodawa
Tel./fax. +48 82 572-10-29

email: wlodawa@komornikid.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, 7.30 - 15.30
Izba Komornicza
Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie

ul. Żywnego 10
20-854 Lublin
U.P. 59 skryt.poczt.303
tel. (081) 442 79 09; tel. kom. (0609) 442 070

www: http://www.izba.lubelska.komornik.pl

     Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Zakres działania
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

    * wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
     
    * wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
     
    * sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika
Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.


Dokument wpisał: Mariusz Kolasa
Dokument wytworzył: Waldemar Parczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01
Data udostępnienia informacji: 2009-04-01