Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


DataGodzinaWydziałSalaSygnaturaPrzewodniczy
2018-01-16 09:00:00 II Wydział Karny 3 II W 274/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III Nkd 33/17 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-01-16 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III RC 154/17 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-01-16 10:00:00 II Wydział Karny 3 II K 382/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III Nsm 129/17 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-01-16 10:30:00 II Wydział Karny 3 II K 627/15 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 10:30:00 II Wydział Karny 3 II K 48/16 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 10:30:00 II Wydział Karny 3 II K 110/15 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 10:30:00 II Wydział Karny 3 II K 67/16 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 11:00:00 II Wydział Karny 3 II K 444/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 13:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III Nsm 86/17 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-01-16 14:00:00 II Wydział Karny 3 II Ko 2178/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 14:30:00 II Wydział Karny 3 II K 46/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-16 14:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III RC 130/17 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-01-16 15:00:00 II Wydział Karny 3 II K 404/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 09:00:00 I Wydział Cywilny 4 I Ns 2/15 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 09:00:00 II Wydział Karny 3 II Ko 2081/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 09:15:00 II Wydział Karny 3 II Ko 2087/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 09:30:00 II Wydział Karny 3 II Ko 2040/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 09:45:00 II Wydział Karny 3 II W 575/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 10:00:00 II Wydział Karny 3 II W 535/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 10:30:00 I Wydział Cywilny 4 I Ns 134/17 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 11:30:00 II Wydział Karny 3 II W 605/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 11:40:00 I Wydział Cywilny 4 I C 301/16 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 11:40:00 II Wydział Karny 3 II W 590/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 11:50:00 II Wydział Karny 3 II Ko 2072/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 12:00:00 II Wydział Karny 3 II Ko 18/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 12:10:00 I Wydział Cywilny 4 I C 447/16 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 13:30:00 II Wydział Karny 3 II Ko 1910/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 14:00:00 I Wydział Cywilny 4 I C 124/17 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 14:00:00 II Wydział Karny 3 II Ko 1964/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 14:15:00 II Wydział Karny 3 II Ko 1943/17 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 14:30:00 I Wydział Cywilny 4 I C 38/17 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 14:30:00 II Wydział Karny 3 II K 196/15 SSR Dariusz Gałkowski
2018-01-17 15:10:00 I Wydział Cywilny 4 I C 165/17 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-01-17 15:15:00 I Wydział Cywilny 4 I C 176/17 SSR Anna Makaruk-Gałkowska

Informujemy, że aplikacja "eWokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).