Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


DataGodzinaWydziałSalaSygnaturaPrzewodniczy
2018-07-19 08:30:00 II Wydział Karny 2 II W 329/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 09:09:00 II Wydział Karny 2 II Ko 177/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 09:15:00 II Wydział Karny 2 II Ko 591/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 09:30:00 II Wydział Karny 2 II Ko 526/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 10:00:00 II Wydział Karny 2 II W 221/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 10:00:00 II Wydział Karny 1 II Kop 13/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:02:00 I Wydział Cywilny 4 I Ns 87/18 SSR Anna Makaruk-Gałkowska
2018-07-19 10:15:00 II Wydział Karny 2 II W 200/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 10:15:00 II Wydział Karny 1 II W 219/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:15:00 II Wydział Karny 1 II Ko 246/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:25:00 II Wydział Karny 1 II Ko 220/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:30:00 II Wydział Karny 2 II W 266/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 10:35:00 II Wydział Karny 1 II Ko 581/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:45:00 II Wydział Karny 1 II Ko 509/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 10:45:00 II Wydział Karny 2 II W 290/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 11:00:00 II Wydział Karny 2 II Ko 404/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 11:00:00 II Wydział Karny 1 II Kp 83/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 11:30:00 II Wydział Karny 2 II W 220/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 13:00:00 II Wydział Karny 1 II Kp 110/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 13:15:00 II Wydział Karny 1 II K 199/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 13:25:00 II Wydział Karny 1 II K 181/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 13:35:00 II Wydział Karny 1 II K 130/17 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 13:45:00 II Wydział Karny 1 II Ko 2113/17 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 13:55:00 II Wydział Karny 1 II Ko 369/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 14:05:00 II Wydział Karny 1 II Ko 361/18 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 14:10:00 II Wydział Karny 1 II K 510/17 SSR Andrzej Bronisz
2018-07-19 14:20:00 II Wydział Karny 2 II W 333/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 14:20:00 II Wydział Karny 2 II W 312/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 14:30:00 II Wydział Karny 2 II W 326/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 14:40:00 II Wydział Karny 2 II W 335/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 14:50:00 II Wydział Karny 2 II W 314/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-19 15:00:00 II Wydział Karny 2 II W 352/18 SSR Dariusz Gałkowski
2018-07-20 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III Nsm 18/18 SSR Anna Makaruk - Gałkowska
2018-07-20 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 4 III RC 63/18 SSR Anna Makaruk - Gałkowska

Informujemy, że aplikacja "eWokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).