Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja


 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 1 lipca  2016 roku KASA Sądu Rejonowego we Włodawie będzie nieczynna. Zastępczą obsługę kasową dla Sądu Rejonowego we Włodawie będzie wykonywał Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział we Włodawie  mieszczący się przy ulicy 11 Listopada 3 oraz  oddziały w miejscowościach: Wyryki, Hańsk, Sosnowica, Siemień, Jabłoń, Niedźwiada, Kodeniec, Dębowa Kłoda

w poniedziałek w  godzinach od 8.00  do 16.00 ,  wtorek-piątek od 8.00- 15.45


Wpłaty realizowane na rzecz Sądu będą przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat tytułem prowizji.
Przy dokonywaniu wpłaty należy uzupełnić następujące dane:
1.imię i nazwisko wpłacającego, ewentualnie imię i nazwisko osoby za którą dokonywana jest wpłata;
2.tytuł wpłaty np: grzywna w sprawie, opłata sądowa, opłaty za odpis wyroku, opłaty od zażalenia, opłaty od skargi , opłaty od wniosków, wpisy do ksiąg wieczystych , wpisu pozwów, koszty sądowe, zaliczki na biegłych, wpłaty na opinię;
3.sygnatura sprawy do której wnoszona jest wpłata.


Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych Wydziałów  tut. Sądu zostały przypisane odrębne rachunki bankowe, których numery są dostępne w każdym Sekretariacie Wydziału oraz na stronie  internetowej Sądu Rejonowego we Włodawie  (www.wlodawa.sr.gov.pl) w zakładce : Informacje - Konta bankowe.

 

I N F O R M  A C J A


Informujemy, iż  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej został przeniesiony do budynku przy ul. Kościelna 7 (piętro 2).

 

 

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wiadomości e-mail z załączonym złośliwym oprogramowaniem

Uprzejmie informujemy, że wiadomości e-mail rozsyłane przez "Komornika Sądowego Barbarę Pudelską" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz wszystkich jednostek podległych w apelacji lubelskiej. Link znajdujący się w treści wiadomości kieruje do pliku złośliwego oprogramowania, które po pobraniu bądź uruchomieniu może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

Przykładowa treść rozsyłanej wiadomości:

„Kilkukrotnie wysyłałam do państwa list z wezwaniem do zapłaty. Nikt nie próbował się ze mną kontaktować.

Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi uregulowanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny zostaną powzięte kroki celem zajęcia państwa rachunku bankowego na kwotę opiewającą w nakazie zapłaty.

Nakaz zapłaty do pobrania: Pobierz

Z poważaniem,
Komornik Sądowy Barbara Pudelska”

 

UTWORZENIE Z DNIEM 01.07.2015r. SĄDU REJONOWEGO WE WŁODAWIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1683) na podstawie § 1 pkt 10 tego  rozporządzenia w obszarze właściwości  Sądu  Okręgowego w Lublinie został utworzony  Sąd Rejonowy we Włodawie.

Sąd ten obejmie swoją  właściwością miasto Włodawa oraz  gminy: Włodawa, Cyców, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Z dniem 1 lipca 2015 roku nastąpiła zmiana rachunków bankowych Sądu Rejonowego we Włodawie.

Dysponentem rachunków bankowych jest Sąd Okręgowy w Lublinie.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy we Włodawie
ul. Sejmowa 7, 22-200 Włodawa
NIP: 565-152-69-06
REGON: 00032295600075

 

I Wydział Cywilny
tel:  82 572 13 43, 82 591 74 25, 82 591 74 24,

fax: 82 591 74 07

II Wydział Karny
tel: 82 572 15 23,

fax: 82 591 74 09

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel: 82 572 57 06, 82 591 74 26

fax: 82 591 74 40

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel/fax: 82 572 17 17, 82 572 42 92

Konta bankowe Sądu

 


 

 

 


Dokument wpisał: Mariusz Kolasa
Dokument wytworzył: Waldemar Parczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-15
Data udostępnienia informacji: 2009-01-15