Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja


I N F O R M  A C J A


Informuję, iż  w dniach od 22 – 24 czerwca I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nie będzie przyjmował interesantów z uwagi na przeprowadzkę z budynku  przy z ul. 11 listopada 6 do budynku przy ul. Kościelna 7. W Związku z powyższym kontakt telefoniczny i elektroniczny będzie utrudniony.

 

I N F O R M  A C J A


Informuję, iż  w dniu 22 czerwca 2016 r.  z uwagi na wymianę centrali telefonicznej w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie przy ul. Sejmowej 7 będzie utrudniony kontakt telefoniczny.

 

 

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wiadomości e-mail z załączonym złośliwym oprogramowaniem

Uprzejmie informujemy, że wiadomości e-mail rozsyłane przez "Komornika Sądowego Barbarę Pudelską" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz wszystkich jednostek podległych w apelacji lubelskiej. Link znajdujący się w treści wiadomości kieruje do pliku złośliwego oprogramowania, które po pobraniu bądź uruchomieniu może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

Przykładowa treść rozsyłanej wiadomości:

„Kilkukrotnie wysyłałam do państwa list z wezwaniem do zapłaty. Nikt nie próbował się ze mną kontaktować.

Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi uregulowanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny zostaną powzięte kroki celem zajęcia państwa rachunku bankowego na kwotę opiewającą w nakazie zapłaty.

Nakaz zapłaty do pobrania: Pobierz

Z poważaniem,
Komornik Sądowy Barbara Pudelska”

 

UTWORZENIE Z DNIEM 01.07.2015r. SĄDU REJONOWEGO WE WŁODAWIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1683) na podstawie § 1 pkt 10 tego  rozporządzenia w obszarze właściwości  Sądu  Okręgowego w Lublinie został utworzony  Sąd Rejonowy we Włodawie.

Sąd ten obejmie swoją  właściwością miasto Włodawa oraz  gminy: Włodawa, Cyców, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.


Z dniem 1 lipca 2015 roku nastąpiła zmiana rachunków bankowych Sądu Rejonowego we Włodawie.

Dysponentem rachunków bankowych jest Sąd Okręgowy w Lublinie.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy we Włodawie
ul. Sejmowa 7, 22-200 Włodawa
NIP: 565-152-69-06
REGON: 00032295600075

 

I Wydział Cywilny
tel/fax: +48 82 572-13-43

II Wydział Karny
tel/fax: +48 82 572-15-23

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel/fax: +48 82 572-57-06

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel/fax: +48 82 572-17-17

Konta bankowe Sądu

 


 

 

 


Dokument wpisał: Mariusz Kolasa
Dokument wytworzył: Waldemar Parczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-15
Data udostępnienia informacji: 2009-01-15